Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 28.01.2019 r.

Nr sprawy: 80.272.25.2019
Termin składania ofert: 05.02.2019 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 08.02.2019 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 13.02.2019 , godzina 10:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek, tel 10-66, e-mail: jerzy.wordliczek@uj.edu.pl
Status: zakończone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kraków dnia 4.03.2019 r. 

 

Szanowni Państwo,

Zamawijący informuje iż umowa została zawarta w dniu 21.02.2019 r. z MSA System Łukasz Zarodkiewicz, ul. Jana Cybisa 4/35, 02-784 Warszawa, cena brutto 149 568,00  zł 

 

z poważaniem

Jerzy Wordliczek