Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 28.01.2019 r.

Nr sprawy: 80.272.25.2019
Termin składania ofert: 05.02.2019 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 08.02.2019 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 13.02.2019 , godzina 10:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek, tel 10-66, e-mail: jerzy.wordliczek@uj.edu.pl
Status: zakończone

Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia

 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków

tel. +4812-663-39-03, fax 4812-663-39-14;

e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl

www.przetargi.uj.edu.pl

Kraków, dnia 8.02.2019 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.). Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę komory rękawicowej z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków. Zamówienie obejmuje instalację, uruchomienie w/w sprzętu w siedzibie Zamawiającego

 

Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań z dnia 05.02.2019 r. i udzielonych odpowiedzi, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Pytanie 1:

Zamawiający podając wymiary zewn. komory rękawicowej wraz z wyposażeniem jako maksymalne tj.  2598 mm W x 1035 mm D x 2025 mm H, uzasadnia je wymiarami  pomieszczenia, - cyt: „szer. 2595 mm jest wymiarem krytycznym ze względu na  przeznaczone na ten sprzęt miejsce w Laboratorium”.  Analizując wymiary potencjalnych komór rękawicowych o wymiarach najbliżej zbliżonych do opisanych  przez Zamawiającego np.: komory producenta Inert, model I-LAB 4GB o wymiarach zewnętrznych wynoszących odpowiednio 2595 mm W x 1034 mm D x 2024 mm H, informuję, że w przypadku uwzględnienia w wyposażeniu tej, czy jakiejkolwiek innej komory rękawicowej, zamrażarki wymaganej w opisie przedmiotu zamówienia,  wymiar zewnętrzny dot. szerokości zostanie przekroczony o min. 25-35cm. Wynika to z faktu, że zamrażarka będąc zlokalizowana na lewej ścianie komory powiększa jej wymiar szerokości. Zamrażarka otwierana jest wewnątrz komory rękawicowej, ale jej komora jest zintegrowana z lewą ścianą poprzez „wysunięcie” komory zamrażarki na zewnątrz. Również na zewnątrz komory zlokalizowany jest  kompresor oraz pozostałe elementy układu chłodniczego.Powiększają one wymiar szerokości i  całość przekracza wymiar szer. = 2595mm. Załączone rys. tech. pokazują lokalizację zamrażarki zintegrowanej poprzez lewą ścianę komory rękawicowej oraz dodany wymiar  na zamrażarkę ( rzut od frontu oraz z góry ). W takiej sytuacji proszę o podanie rzeczywistych wymiarów pomieszczenia przeznaczonego na komorę. Informuję, że w przypadku alternatywnej lokalizacji zamrażarki na tylnej ścianie komory analogicznie zostanie przekroczony wymiar głębokości.

 

 

 

Odpowiedź 1:

W załączeniu uaktualniony opis miejsca przeznaczonego na instalację komory rękawicową:

1. Konstrukcja podstawy komory  wraz z wszystkimi elementami  konstrukcyjnymi (przyłączy, elementów instalacji etc. do wysokości 900 musi się zmieścić w we wnęce o szerokości 2550 mm (powstałej pomiędzy dwoma stołami laboratoryjnymi o blatach umieszczonych  na wys. 900 mm od podłogi).

2. Zamrażarka musi być usytułowana w komorze z lewej strony a  wszystkie jej elementy wystające poza konstrukcje muszą się znajdować i zmieścić nad blatem w/w stołu laboratoryjnego o szerokości 600 mm.

3. Wszystkie elementy śluz oraz wyposażenia, które  nie mieszczą się we wnęce musza zmieścić się nad stołem laboratoryjnym ( szer. robocza blatu stołu 750 mm co uwzględnia również miejsce na proces ładowania i obsługi śluzy ).

4. Wymiary głębokości i wysokości komory nie są ograniczone miejscem pod nią przeznaczonym.

5. Miejsce przeznaczone na butle z gazami:  szafy dedykowane do przechowywania butli ze sprężonymi gazami ( jedna do wodoru, oraz niezależna do gazów obojętnych).

 

Pytanie 2:

Z uwagi na fakt, że komory rękawicowe to wyroby oferowane zarówno jako produkty katalogowe o zdefiniowanych wymiarach oraz wykonywane  indywidualnie pod określone  wymiary pomieszczeń, proszę o umożliwienie w dniu 06.02. br dokonania pomiaru pomieszczenia przeznaczonego na komorę przez naszego inżyniera serwisu. Umożliwi to złożenie oferty na urządzenie dokładnie dopasowane do wymiarów pomieszczenia.

 

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie przewiduje wizyty przedinstalacyjnej serwisu przed podpisaniem kontraktu.

 

Pytanie 3:

Proszę o informację, czy możliwa jest zmiana lokalizacji śluz ze ściany lewej na ścianę prawą komory rękawicowej oraz instalację zamrażarki na prawej ścianie komory? Modyfikacja taka nie wpływa na cenę.

 

Odpowiedź 3:

Miejsce przygotowane na ustawienie komory rękawicowej przewiduje wyłącznie śluzę z prawej strony a zamrażarka z lewej strony .

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w dniu 07.02.2019r. w związku z wpłynięciem powyższych pytań do Zaproszenia, Zamawiający zmienił już termin składania ofert na dzień 13.02.2018.r do godz. 10:00. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie.

Z poważaniem,

 

Artur Wyrwa

Otrzymują:

Uczestnicy postępowania;
Strona internetowa UJ;
a/a.