Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 24.01.2019r.

Nr sprawy: 80.272.405.2018
Termin składania ofert: 01.02.2019 , godzina 09:00
Kontakt: Jan Wojas +4812663-39-63 jan.wojas@uj.edu.pl
Status: zakończone

Informacja z otwarcia ofert

80.272.405.2018

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia – 349999,99zł brutto

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w złotych brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Spectro – Lab Sp. z o.o., 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 100/102

349812,00

Jak w SIWZ

Jak w SIWZ

Jak w SIWZ