Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 2 stycznia 2019 r.

Nr sprawy: 80.272.4.2019
Termin składania ofert: 10.01.2019 , godzina 10:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek, tel 10-66, e-mail: jerzy.wordliczek@uj.edu.pl
Status: zakończone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kraków dnia 4.03.2019 r. 

 

Szanowni Państwo,

Zamawijący informuje iż umowa została zawarta w dniu 21.02.2019 r. z BioTools, Inc. 17546 BeeLine Hwy Jupiter, FL 33478, Stany Zjednoczne Ameryki ,cena brutto 496 000,00 złotych

 

z poważaniem

Jerzy Wordliczek