Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 10 grudnia 2018 r.

Nr sprawy: 80.272.376.2018
Termin składania ofert: 18.12.2018 , godzina 10:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek, tel 10-66, e-mail: jerzy.wordliczek@uj.edu.pl
Status: zakończone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kraków dnia 4.03.2019 r. 

 

Szanowni Państwo,

Zamawijący informuje iż umowa została zawarta w dniu 21.02.2019 r. z KENDROLAB Sp. z o.o., ul. Ciesielska 18, 04-653  Warszawa, cena brutto 235 914,00 zł 

 

z poważaniem

Jerzy Wordliczek