Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 10 grudnia 2018 r.

Nr sprawy: 80.272.376.2018
Termin składania ofert: 18.12.2018 , godzina 10:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek, tel 10-66, e-mail: jerzy.wordliczek@uj.edu.pl
Status: zakończone

Informacja z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu z dziedziny nauki

 

Nr postępowania: 80.272.376.2018     

1.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikroultrawirówki podłogowej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

2.Data i godzina otwarcia ofert: 18.12.2018 r. godz. 10:05.

3.Przebieg otwarcia ofert:

4.Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia 242 998,80  zł brutto

5. W wymaganym terminie złożono: 1 ofertę.

6. Oferta została złożona przez: 

Kendrolab Sp. z o. o.

ul. Ciesielska 18

04-653 Warszawa 

Cena brutto:235 914,00 zł

gwarancja ogólna: 60 msc.

gwarancja na układ napędowy i rotory: 84 msc.

7. Kryteriami wyboru ofert są: 

a)Cena brutto za całość zamówienia -80%

b) gwarancja 20%