Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 23.11.2018

Nr sprawy: 80.272.344.2018
Termin składania ofert: 05.12.2018 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 12.12.2018 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 21.12.2018 , godzina 10:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek, tel 10-66, e-mail: jerzy.wordliczek@uj.edu.pl
Status: zakończone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kraków dnia 23.01.2019 r. 

 

Szanowni Państwo,

Zamwiający informuje iż, Umowa została zawarta w dniu 22.01.2019 r.  z  Atlas Copco Services s.r.o. – z ceną netto w kwocie 72 801,28 EUR, przy uwzględnieniu 36 miesięcznego okresu gwarancji oraz 12 miesięcznego okresu obowiązywania prawa opcji, jako w pełni spełniającą warunki i wymagania Zamawiającego oraz mieszczącą się w budżecie przeznaczonym na przedmiotową dostawę

 

z poważaniem

Jerzy Wordliczek