Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 13 listopada 2018 r

Nr sprawy: 80.272.327.2018
Termin składania ofert: 21.11.2018 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka tel.12 663 39 09, email;anna.onderka@uj.edu.pl
Status: zakończone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kraków, dnia 14.01.2019 r.

 

Do wszystkich Wykonawców:

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z wniesieniem, ołowiu o różnym stopniu zawartości Pb na osłony wysokoczułego spektrometru gamma na potrzeby Instytutu Fizyki UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 11.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania, prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Umowy zostały zawarte w dniu 23.11.2018 r
w części I z PLOMBUM Firma - Laboratorium, ul. Rozrywka 20/29, 31-419 Kraków,   cena brutto 517 178,10 oraz  w dniu 26.11.2018 r w części II z DAPU Zygmunt Szewczyk, ul.Ks.mjr K.Woźniaka 38 a, 40-389 Katowice, cena   brutto 125 460 zł.

 

 

 

 

 

  z  poważaniem

                                                                                                                             Anna Onderka