Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 13 listopada 2018 r

Nr sprawy: 80.272.327.2018
Termin składania ofert: 21.11.2018 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka tel.12 663 39 09, email;anna.onderka@uj.edu.pl
Status: zakończone

Protokół z otwarcia ofert

Kraków, dnia  21.11 2018 r.

Nr postępowania: 80.272.327.2018

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Nr postępowania: 80.272.327.2018

Przedmiot zamówienia i postępowania wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy  wraz z wniesieniem, ołowiu o różnym stopniu zawartości Pb na osłony wysokoczułego spektrometru gamma na potrzeby Instytutu Fizyki UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 11.

Data i godzina otwarcia ofert: 21.11.2018 r. o godzinie 09:05.

Przebieg otwarcia ofert:

 

Przedstawiciel Zamawiającego poinformował, że Zamawiający zamierza przeznaczyć

 na realizację zamówienia

cz.1. 518 500 PLN brutto

cz.2. 127 250 PLN brutto

 

w części 1 została złożona przez PLOMBUM Firma Laboratorium

ul.Rozrywka 20/29, 31-419 Kraków, cena brutto:517178.10 zł

 

w części 2 została złożona przez DAPU Zygmunt Szewczyk

ul.Ks.mjr K.Woźniaka 38 a, 40-389 Katowice, cena brutto: 125460 zł

             

Kryteria oceny ofert: cena brutto za całość zamówienia – 100%