Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 13 listopada 2018 r

Nr sprawy: 80.272.327.2018
Termin składania ofert: 21.11.2018 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka tel.12 663 39 09, email;anna.onderka@uj.edu.pl
Status: zakończone

Sprostowanie omyłki pisarskiej

Kraków, dnia 16 listopada 2018 r.

 

Wykonawcy

 

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury zaproszenia do złożenia ofert w oparciu  w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.), którego przedmiotem jest dostawa  wraz z wniesieniem, ołowiu o różnym stopniu zawartości Pb na osłony wysokoczułego spektrometru gamma na potrzeby Instytutu Fizyki UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 11.

Sprostowanie omyłki pisarskiej

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, iż w Formularzu oferty omyłkowo został wpisany nr sprawy 80.272.317.2018, w Formularzu oferty powinno być 80.272.327.2018.

                                                                                                

Z poważaniem

                                                                                                                            Anna Onderka