Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 9 listopada 2018 r

Nr sprawy: 80.272.317.2018
Termin składania ofert: 19.11.2018 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka tel.12 663 39 09, email;anna.onderka@uj.edu.pl
Status: zakończone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kraków, dnia 14.01.2019 r.

 

Do wszystkich Wykonawców:

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu do obrazowania małych zwierząt laboratoryjnych wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 2.

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż Zamawiający w dniu 21.11.2018 r zawarł umowę z  Polygen Sp.z o.o, ul. Krzemieniecka 53, 54-613 Wrocław, cena brutto 393,335,55 zł.

 

 

 

 

z  poważaniem

                                                                                                                             Anna Onderka