Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 30 października 2018 r

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kraków, dnia 15.01.2019 r.

 

Do wszystkich Wykonawców:

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikroiniektora wraz z wniesieniem, montażem i uruchomieniem i szkoleniem z obsługi urządzenia dla 5 osób w wymiarze 2 godzin dla Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 9.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania, prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż umowa została zawarta w dniu 13.11.2018 r
z  Precoptic Co.Wojciechowscy  Spółka jawna, ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa, cena brutto:27 024,33 zł.

 

 

z poważaniem 

Anna Onderka