Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 23.10.2018r.

Nr sprawy: 80.272.296.2018
Termin składania ofert: 31.10.2018 , godzina 09:00
Kontakt: Jan Wojas +4812663-39-63 jan.wojas@uj.edu.pl
Status: zakończone

Informacja z otwarcia ofert

80.272.296.2018

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia – 300000,00zł brutto

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w złotych brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

A.P. Instruments Sp. z o.o., Sp. k., ul. Buszycka 18B, 02-869 Warszawa

299505,00

60 dni

24 miesiące

30 dni