Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 10 października 2018 r

Protokół z otwarcia ofert

Kraków, dnia  18.10.2018r.

Nr postępowania: 80.272.259.2018

 

Protokół z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu z dziedziny nauki

 

 

Nr postępowania: 80.272.259.2018     

1.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy  spektrometru masowego wraz z akcesoriami (nieużywanego) wraz z wniesieniem, złożeniem, podłączeniem do istniejących linii oraz ze szkoleniem z obsługi spektrometru na potrzeby Wydziału Chemii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 2.

 

2.Data i godzina otwarcia ofert: 17.10.2018 r. godz. 09:05.

 

3.Przebieg otwarcia ofert:

 

4.Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia 280 000,00  zł brutto

 

5. W wymaganym terminie złożono: 2 oferty.

 

6. Oferty zostały złożone przez:

   

1. Uni-Export Instruments Polska Mirosław Fordon,

ul.Kickiego 4A lok.50,

04-369 Warszawa 

Cena brutto:309 252,75 zł

 

2.MeasLine Sp.z o.o

ul.Rozrywka  20/9

31-417 Kraków

Cena brutto: 239 788,50 zł

 

7. Kryteriami wyboru ofert są: Cena brutto za całość zamówienia -100%