Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenia z dnia 9.08.2018r.

Nr sprawy: 80.272.198.2018
Termin składania ofert: 17.08.2018 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa 012-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl, Jan Wojas 012-663-39-63 jan.wojas@uj.edu.pl
Status: zakończone

Informacja z otwarcia ofert

80.272.198.2018   

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia – 709999,05zł brutto

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w złotych brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Bioanalytic Maciej Stopa, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 5

779780,89

Jak w Zaproszeniu

Jak w Zaproszeniu

Jak w Zaproszeniu