Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 6 czerwca 2018 r

Nr sprawy: 80.272.138.2018
Termin składania ofert: 14.06.2018 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka, tel.12 663 39 09, e-mail;anna.onderka@uj.edu.pl
Status: zakończone

Protokół z otwarcia ofert

Kraków, dnia  14.06. 2018 r.

Nr postępowania: 80.272.138.2018

 

Protokół z otwarcia ofert  

 

Nr postępowania: 80.272.138.2018

Przedmiot zamówienia i postępowania: wyłonienie Wykonawcy w zakresie  dostawy wraz z wniesieniem, konfiguracją i instalacją 2 sztuk serwerów na potrzeby Wydziału Chemii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 2.

Data i godzina otwarcia ofert: 14.06.2018 r. o godzinie 09:05.

Przebieg otwarcia ofert:

Przedstawiciel Zamawiającego poinformował, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia  210 000,00 zł brutto

W wymaganym terminie złożono: 4 oferty.

 Oferty zostały złożone przez:

 

1.„Primar - IT Grzegorz Pałczyński”

 ul.Meksykańska 6 lok.101, 03-948 Warszawa

206 999 16 zł brutto

2.Komserwis Spz o.o, ul.Piasta 16, 15-044 Białystok

202 950,00 zł brutto

3.AF SEKO Sp.z o.o, ul.Bogusławskiego 17, 43-300 Bielsko-Biała

275 614, 71 zł brutto

 

4. IT Business Group Sp. z o.o., ul. Rydlówka 42C/5, 30-363 Kraków

211 560 zł brutto

 

Kryteriami wyboru ofert są: Cena brutto za całość zamówienia -100%