Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 18.04.2018r.

Nr sprawy: 80.272.94.2018
Termin składania ofert: 26.04.2018 , godzina 10:00
Kontakt: Artur Wyrwa 012-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.

Kraków dnia 21.05.2018

Zamawiajacy informuje, iz zamówienia udzielono w dniu 09.05.2018 Wykonawcy Precoptic Co. Wojciechowscy spółka jawna ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa, na kwotę brutto 499 710,00 zł. 

 

Artur Wyrwa