Zaproszenie z dnia 13 grudnia 2018 r.

Nr sprawy: 80.272.359.2018
Termin składania ofert: 21.12.2018 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 28.12.2018 , godzina 10:00
Kontakt: Piotr Molczyk, tel. 12 663-39-02, e-mail: piotr.molczyk@uj.edu.pl
Status: zakończone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.