Zaproszenie z dnia 23.10.2018r.

Nr sprawy: 80.272.296.2018
Termin składania ofert: 31.10.2018 , godzina 09:00
Kontakt: Jan Wojas +4812663-39-63 jan.wojas@uj.edu.pl
Status: zakończone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.