Zaproszenie z dnia 28.09.2018 r.

Nr sprawy: 80.272.264.2018
Termin składania ofert: 09.10.2018 , godzina 10:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek tel. (12) 663-10-66 , e-mail: jerzy.wordliczek@uj.edu.pl
Status: zakończone

Treść ogłoszenia

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.