Zaproszenie do składania ofert z dnia 6 czerwca 2018 r

Nr sprawy: 80.272.138.2018
Termin składania ofert: 14.06.2018 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka, tel.12 663 39 09, e-mail;anna.onderka@uj.edu.pl
Status: zakończone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.