Widok zawartości stron Widok zawartości stron

zaproszenie z dnia 08.12.2017r

Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia

Kraków, dnia 15 grudnia 2017 r.

 

     

 

    Do wszystkich Wykonawców

 

 

Dotyczy: postępowania z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579) oraz art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (t.j. z Dz. U. 2016 poz. 2045 z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2017 poz. 459 z późn zm.) na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy wraz z instalacją i szkoleniem personelu, systemu do ilościowej analizy żywych komórek w czasie rzeczywistym, składającego się z mikroskopu zmotoryzowanego zintegrowanego z zaciemnionym inkubatorem wyposażonym w kontrolery temperatury i stężenia dwutlenku węgla oraz tlenu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym gromadzenie, przetwarzanie i analizę danych pochodzących z przekazywanego obrazu  dla Wydziału Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, 80.272.342.2017

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI do Zaproszenia

  

  Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań  i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Zaproszenia w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy, które wpłynęły w dniu 13 grudnia 2017r do Zamawiającego:

 

Pytania i odpowiedzi:

 

1.  Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy obiektywy umożliwiające jednoczesną obserwację we wszystkich wymienionych w specyfikacji kontrastach, różniących się jedynie niektórymi parametrami

·   Obiektyw Plan-fluorytowy, powiększenie 4x, NA=0,13, odległość robocza 17mm

·   Obiektyw Planapochromatyczny, , powiększenie 10x, o wyższych parametrach NA=0,45, odległość robocza  2,8 mm

·   Obiektyw Planapochromatyczny, , powiększenie 20x, NA=0,75, z wyższymi parametrami odległości roboczej 0,62 mm

·        Obiektyw Planapochromatyczny, powiększenie 40x, o aperturze numerycznej NA=0,95, o odległości roboczej 0,17mm i o korekcji na grubość szkiełka nakrywkowego (lub naczynia hodowlanego) w zakresie 0,11-0,23mm

·        Obiektyw Plan fluorytowy, długodystansowy, powiększenie 20x, NA=0,40, z wyższymi parametrami odległości roboczej 6,9 mm i z pierścieniem umożliwiającym korekcję grubości naczynia 0 – 2 mm (co dodatkowo zwiększa zakres roboczy o 2mm)

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

2.  Czy Zamawiający dopuści nasadkę okularową o:

·        Regulacji międzyźrenicznej w zakresie 55 – 75 mm

·        Korekcji wad wzroku +/- 5 dioptrii w obu tubusach (okularach)

·        Okularach o powiększeniu 10 mm i dużym polu widzenia FOV = 22 mm z plastikowymi osłonkami okularowymi pozwalające na lepsze zacienienie obrazu przez co uzyskujemy większy kontrast obrazu? Proponowane rozwiązanie daje możliwość zdjęcia muszli ocznych, pod którymi znajdują się miękkie gumowe nakładki do ergonomicznej i wygodnej pracy z mikroskopem. Osłonki plastikowe nie ulegają tak szybkiemu zużyciu i konieczności wymiany jak osłonki wykonane z gumy.

·        Nasadce o regulowanym kątem nachylenia w ergonomicznym zakresie 30 – 45 stopni

  Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

 

3.  Czy Zamawiający dopuści źródło światła do obserwacji w technice fluorescencyjnej: metalohalogenkowe o nieco niższej mocy – 120 W, ale dłuższym czasie życia > 2000 godz. Dodatkowo lampa ta nie wymaga centrowania podczas wymiany przez użytkownika (samocentrująca).

      Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

 

4.  Czy Zmawiający dopuści zmotoryzowany rewolwer na sześć kostek filtrowych, z możliwością bez narzędziowej wymiany kostek oraz radiowym kodowanym rozpoznawaniem kostek filtrowych przez mikroskop oraz oprogramowanie. Również istnieje możliwość zastosowania  dwóch dodatkowych zewnętrznych  karuzeli filtrów wzbudzenia i emisji które rozszerzają możliwości spektralne standardowego wewnętrznego koła filtrowego.

Odpowiedź Zamawiającego:  Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

5.  Kostki fluorescencyjne są dopasowane do wskazanych przez Zamawiającego barwników fluorescencyjnych, ze względów produkcyjnych i charakterystycznych dla poszczególnych producentów mają nieznacznie różniące się spektra wzbudzenia/emisji:

DAPI (wzbudzenie: 350/50 nm, lustro dichroiczne: 400nm, emisja 460/50m nm)

FITC (wzbudzenie: 480/40 nm, lustro dichroiczne: 505 nm, emisja: 527/50m nm)
TRITC (wzbudzenie: 545/25 nm, lustro dichroiczne: 565nm, emisja: 605/70nm)

          - Kostka z filtrem fluorescencyjnym dedykowana dla znaczników typu:

DiA (wzbudzenie: 436/20 nm, lustro dichroiczne: 455nm, filtr emisyjny 460nm LP)

- Kostka z filtrem szerokopasmowym dedykowana dla znaczników typu:

  Cy5 (wzbudzenie: 620/60x nm, lustro dichroiczne: 660nm, filtr emisyjny 700/75nm)

Czy podane kostki filtrowe zostaną dopuszczone przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, podane kostki filtrowe zostaną dopuszczone   przez Zamawiającego

6.Czy Zamawiający dopuści kamerę o bardzo zbliżonych parametrach:

Monochromatyczna kamera z matrycą sCMOS

Rozdzielczość 2048 x 2048

Wielkość piksela  6,5 µm x 6,5 µm

Wydajność kwantowa 82% przy długości fali 580 nm

Szybkość ok. 50 fps przez USB 3.0 i do 90fps przez specjalne złącze kamery z stacją komputerową

Zakres tonalny: 12/16 bit

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

7. Czy Zamawiający dopuści do użycia oprogramowanie do cyfrowej rejestracji i analizy obrazu z zapisem zdjęć w formatach TIFF, MultiTIFF, JPG, ASCII, bez formatów BMP, PNG, VSI, które charakterystyczne są dla pewnych producentów systemów mikroskopowych?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak , wymienione formaty zostaną dopuszczone przez Zamawiającego.

8.  Czy Zamawiający opuści aby mikroskop był wyposażony w LED’owe oświetlenie do światła przechodzącego zamiast halogenowego o następujących parametrach:

           Temperatura barwowa: 4500K°

           Zużycie energii: 10W (Maksymalna moc: 15W)

           Czas życia oświetlacza > 20.000h pracy?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

 

9.Czy Zamawiający dopuści zmotoryzowany skanujący stolik mikroskopowy o następujących parametrach:

Zakres pracy w osi xy: 127 x 83 mm,

Maksymalna rozdzielczość 0,02µ - 0,04µ,

Powtarzalność: <1 µ,

Szybkość przesuwu: 60 mm/sec,

Wymiary: 450 x 270 x 20mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

10.  Czy Zamawiający dopuści aby maksymalne pole widzenia w okularach mikroskopu wynosiło 25mm (przy użyciu okularów podanych w specyfikacji będzie wynosić 22mm) oraz pole widzenia w pozostałych portach będzie wynosiło 19mm. Warto zaznaczyć, że obraz który jest zbierany przez kamerę mikroskopową będzie głównie zależał od wielkości matrycy kamery.

 Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

11.  Czy Zmawiający dopuści aby mikroskop był wyposażony w dwa miejsca na wymienne filtry barwne o średnicy 40mm?

  Odpowiedź Zamawiającego: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji.

12.  Optyka typu Fly Eye jest nazwą handlową jednego z producentów mikroskopów czy możemy zaproponować U kształtny tor optyczny zapewniający równomierne oświetlenie całego preparatu oraz optykę maksymalizującą ilość zbieranego światła?

 Odpowiedź Zamawiającego: Tak, zaproponowane rozwiązane zostanie  dopuszczone przez Zamawiającego.

 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia  do zaproszenia, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też zamawiający zawiadamia, iż  terminy składania i otwarcia ofert nie  ulegają zmianie.

 

z poważaniem

Anna Onderka                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                               

 

                                                                                                                              

Otrzymują:

1.Uczestnicy postępowania;

2.Strona internetowa

3. a/a.