Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 06.12.2017r.

Nr sprawy: 80.272.345.2017
Termin składania ofert: 14.12.2017 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa tel: 12-663-39-42, artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zamawiający informuje, iż zamówienia udzielono w dniu 27.12.2017r. Wykonawcy BCODERS Spółka Akcyjna, ul. Kaliny Jędrusik 4 lok 143, 01-748 Warszawa na kwotę150 060,00 zł brutto.