Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 4.12.2017

Nr sprawy: 80.272.308.2017
Termin składania ofert: 20.12.2017 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 12.01.2018 , godzina 13:00
Kontakt: Alicja Rajczyk, e-mail: alicja.rajczyk@uj.edu.pl, tel. 12 663 10 68
Status: zakończone

Pytania i odpowiedzi do treści Zaproszenia - 6.12.2017

Kraków, dnia 6 grudnia 2017 r.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI ZAPROSZENIA

 

 

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań do treści Zaproszenia w postępowaniu nr 80.272.308.2017 na dostawę elementów próżniowych linii diagnostycznej dla synchrotronu SOLARIS oraz udzielone na nie odpowiedzi.

 

Pytanie nr 1

w związku z prowadzonym postępowaniem na "dostawę elementów próżniowych linii diagnostycznej dla synchrotronu SOLARIS", Nr sprawy: 80.272.308.2017 prosiłabym
o przesłanie dokumentacji przetargowej bądź hasła dostępu do strony, z której można ją pobrać

http://www.przetargi.uj.edu.pl/zaproszenia-oferty-nauka?p_p_id=56_INSTANCE_0XNchqSWlp1k&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&groupId=1378124&articleId=138341720&widok=ogloszenie )

ponieważ w tym momencie nie jesteśmy w stanie się z nią zapoznać.

.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej Zamawiającego

http://www.przetargi.uj.edu.pl/zaproszenia-oferty-nauka?p_p_id=56_INSTANCE_0XNchqSWlp1k&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&groupId=1378124&articleId=138341720&widok=ogloszenie

zostały zamieszczone załączniki do treści Zaproszenia ogólnodostępne.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do Zaproszenia, stanowią jej integralną część, a mając na względzie udzielone odpowiedzi, Zamawiający informuje, iż nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

 

Z poważaniem,

Alicja Rajczyk