Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 21 listopada 2017

Nr sprawy: 80.272.282.2017
Termin składania ofert: 29.11.2017 , godzina 09:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek tel. +4812-663-10-66 e-mail: jerzy.wordliczek@uj.edu.pl
Status: zakończone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający infomuje, iz zamówienia udzielono w dniu 11 grudnia 2017 firmie A. P. Instruments Sp. z o.o. Sp. k. ul. Buszycka 18B, 02-869 Warszawa, na kwotę brutto 220 908,00zł.