Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 10.11.2017r.

Nr sprawy: 80.272.295.2017
Termin składania ofert: 20.11.2017 , godzina 09:00
Kontakt: tel. +4812-663-39-63 e-mail: jan.wojas@uj.edu.pl
Status: zakończone

Informacja z otwarcia ofert

80.272.295.2017   

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia – 171720,24zł brutto

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w złotych brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

POL EMS Agencja-Przedstawicielstwo, ul. Wadowicka 5E, 03-093 Warszawa

171720,12

42 dni

12 miesięcy

30 dni