Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 12.10.2017r.

Nr sprawy: 80.272.264.2017
Termin składania ofert: 20.10.2017 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 25.10.2017 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa tel. wewn. 39 42 e-mail artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający infomuje, iz zamówienia udzielono w dniu 27.10.2017r. firmie  Bruker Polska Sp. z o.o. , ul. Budziszyńska 69, 60-179 Poznań, na kwotę brutto 349 405,85 zł.