Zaproszenie z dnia 21 listopada 2017

Nr sprawy: 80.272.282.2017
Termin składania ofert: 29.11.2017 , godzina 09:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek tel. +4812-663-10-66 e-mail: jerzy.wordliczek@uj.edu.pl
Status: zakończone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.