Zaproszenie z dnia 04.10.2017 r.

Nr sprawy: 80.272.249.2017
Termin składania ofert: 12.10.2017 , godzina 09:05
Kontakt: Artur Wyrwa tel. wewn. 39 42 e-mail artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.