Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie z dnia 13 sierpnia 2021 r. o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji

Nr sprawy: 80.272.136.2021
Termin składania ofert: 30.08.2021 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 02.09.2021 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka tel.12 663 39 09, email:anna.onderka@uj.edu.pl
Status: ogłoszone