Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie z dnia 9 sierpnia 2021 r., o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji

Nr sprawy: 80.272.129.2021
Termin składania ofert: 23.08.2021 , godzina 09:00
Kwota brutto przeznaczona na realizację: 4065,04 zł. (opublikowano: 23.08.2021, 09:00)
Kontakt: mgr Anna Onderka tel.+48 12 663 39 09, email: anna.onderka@uj.edu.pl
Status: ogłoszone