Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie z dnia 16 lipca 2021 r., o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji

Nr sprawy: 80.272.119.2021
Termin składania ofert: 26.07.2021 , godzina 09:00
Kwota brutto przeznaczona na realizację: 9098,25 zł. (opublikowano: 26.07.2021, 09:16)
Kontakt: mgr Anna Onderka tel.+ 48 12 663 39 09 email:anna.onderka@uj.edu.pl
Status: ogłoszone