Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie z dnia 09.07.2021 r. o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na

Nr sprawy: 80.272.154.2021
Termin składania ofert: 28.07.2021 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 30.07.2021 , godzina 09:00
Kwota brutto przeznaczona na realizację: 299 395,90 PLN (opublikowano: 30.07.2021, 09:05)
Kontakt: Anna Łukasik-Socha, tel. +4812-663-10-67; e-mail: a.lukasik@uj.edu.pl
Status: ogłoszone