Ogłoszenie z dnia 10.08.2020 r. o przetargu nieograniczonym na

Nr sprawy: 80.272.272.2020
Termin składania ofert: 18.08.2020 , godzina 10:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek tel. +4812-663-10-66 e-mail: jerzy.wordliczek@uj.edu.pl ; Jan Wojas tel. +4812663-39-63, email: jan.wojas@uj.edu.pl
Status: ogłoszone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.