Ogłoszenie z dnia 07.08.2020 r. o przetargu nieorganiczonym na wyłonienie

Nr sprawy: 80.272.117.2020
Termin składania ofert: 08.09.2020 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 14.09.2020 , godzina 10:00
Kontakt: Artur Wyrwa, Jerzy Wordliczek lub Jan Wojas tel. +4812-663-39-03, fax +4812-663-39-14; e-mail: artur.wyrwa@uj.edu.pl lub jerzy.wordliczek@uj.edu.pl jan.wojas@uj.edu.pl
Status: ogłoszone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.