Ogłoszenie z dnia 4.08.2020 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie

Nr sprawy: 80,272.250.2020
Termin składania ofert: 12.08.2020 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa tel. +4812-663-39-42; fax +4812-663-39-14; e-mail: artur.wyrwa@uj.edu.pl., Jerzy Wordliczek tel. 4812-663-10-66; fax +4812-663-39-14, e-mail: jerzy.wordliczek@uj.edu.pl; Jan Wojas tel 4812-663-39-63; fax +4812-663-39-14; e-mail: jan.wojas@uj.edu.pl .
Status: zakończone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.