Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 4 sierpnia 2020 r.,

Nr sprawy: 80.272.248.2020
Termin składania ofert: 24.08.2020 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka. tel.12 663 39 09, email: anna.onderka@uj.edu.pl, bzp@uj.edu.pl, mgr Karolina Gorczyca, email;kk.gorczyca@uj.edu.pl
Status: ogłoszone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.