Ogłoszenie z dnia 29.07.2020 r.

Nr sprawy: 80.272.204.2020
Termin składania ofert: 06.08.2020 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 10.08.2020 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 11.08.2020 , godzina 10:00
Kontakt: Piotr Molczyk, tel. 12 663-39-02, e-mail: piotr.molczyk@uj.edu.pl
Status: ogłoszone

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu


Ogłoszenie nr 540144476-N-2020 z dnia 05-08-2020 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 567822-N-2020


Data: 29/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Jagielloński, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. ul. Gołębia  24, 31-007  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 124 324 450, e-mail bzp@adm.uj.edu.pl, faks 124 324 451.
Adres strony internetowej (url): www.uj.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.uj.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-08-06, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-08-10, godzina: 10:00,                            

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.