Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 28 lipca 2020 r.

Nr sprawy: 80.272.239.2020
Termin składania ofert: 05.08.2020 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka, tel.12 663 39 09, e-mail:anna.onderka@uj.edu.pl, bzp@uj.edu.pl
Status: ogłoszone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.