Ogłoszenie z dnia 13.07.2020 r.

Nr sprawy: 80.272.238.2020
Termin składania ofert: 13.08.2020 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 24.08.2020 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 27.08.2020 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 08.09.2020 , godzina 10:00
Kontakt: Magdalena Rupniewska, tel: (12) 663 39 32 email: magdalena.rupniewska@uj.edu.pl Alicja Rajczyk tel: (12) 663 10 68 email: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Status: ogłoszone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.