Ogłoszenie z dnia 15.06.2020 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy

Nr sprawy: 80.272.198.2020
Termin składania ofert: 23.06.2020 , godzina 10:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek, tel 12-663-10-66, e-mail: jerzy.wordliczek@uj.edu.pl
Status: zakończone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.