Ogłoszenie z dnia 07.05.2020 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – WERSJA PDF Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – WERSJA EDYTOWALNA JEDZ - WERSJA PDF JEDZ - WERSJA XML DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW, zgodnie z wytycznymi zawartymi w treści SIWZ Załącznik A do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik B1 do SIWZ – Zestawienie ilościowe zamawianego wyposażenia meblowego wraz z tabelą kalkulacyjną Załącznik B2 do SIWZ – Tabela atestów, certyfikatów, sprawozdań z badań i in. - DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW, zgodnie z wytycznymi zawartymi w treści SIWZ Załącznik C do SIWZ – Zestawienie wyposażenia meblowego wg pomieszczeń budynku Załącznik D do SIWZ – Rozmieszczenie magnetycznych tablic suchościeralnych Załącznik F do SIWZ – Kabiny windowe Załącznik G do SIWZ – Tabela dostaw Załącznik H do SIWZ – Wzór protokołu odbioru technicznego Załącznik I do SIWZ – Otwory pod urządzenia KLUCZ PUBLICZNY (1) Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi na zadane zapytania (2) Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi na zadane zapytania (3) Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi na zadane zapytania Protokół z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania - 28.07.2020

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.