Ogłoszenie z dnia 16.03.2020 r.

Nr sprawy: 80.272.104.2020
Termin składania ofert: 16.04.2020 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 30.04.2020 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 28.05.2020 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 11.06.2020 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 16.06.2020 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 24.06.2020 , godzina 13:00
Kontakt: Alicja Rajczyk tel: (12) 663 10 68 email: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Status: zakończone
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia The Terms of Reference Załącznik A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Appendix A to the Terms of Reference Załącznik nr 1 do formularza oferty - JEDZ (ESPD) - plik do pobrania Załącznik nr 4 do SIWZ - klucz publiczny (public key) - plik do pobrania Informacja - 23.03.2020 Information - 23.03.2020 Instruction for the submiting of the bids by the Miniportal UZP for the Jagiellonian University Modyfikacja SIWZ - 14.04.2020 Modification of ToR - 14.04.2020 PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ, MODYFIKACJA SIWZ - 24.04.2020 Questions, answers and modifications referring to the ToR - 24.04.2020 PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ - 11.05.2020 Questions and answers referring to the ToR - 11.05.2020 PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ, MODYFIKACJA SIWZ - 26.05.2020 Questions, answers and modifications referring to the ToR - 26.05.2020 Załącznik A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - modyfikacja 26.05.2020 Appendix A to the Terms of Reference - modification - 26.05.2020 Załącznik nr 2 do formularza oferty - KALKULACJA CENOWA - Modyfikacja - 26.05.2020 Appendix no 2 to the bid form – PRICE CALCULATION - Modification - 26.05.2020 Modyfikacja SIWZ - 29.05.2020 Modifications of the ToR - 29.05.2020 PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ, MODYFIKACJA SIWZ - 8.06.2020 Questions, answers and modifications referring to the ToR - 8.06.2020 Informacja z otwarcia ofert - 24.06.2020 ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania - 30.07.2020 The notification about tender results - 30.07.2020

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.