Wstępne ogłoszenie informacyjne z dnia 22.11.2019 r.

Nr sprawy: 80.272.415.2019
Termin składania ofert: $dzien , godzina $godz
Kontakt: Magdalena Rupniewska, tel: (12) 663 39 32 email: magdalena.rupniewska@uj.edu.pl Alicja Rajczyk tel: (12) 663 10 68 email: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Status: ogłoszone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.