Wstępne ogłoszenie informacyjne z dnia 23.07.2019

Nr sprawy: 80.272.251.2019
Termin składania ofert: $dzien , godzina $godz
Kontakt: Alicja Rajczyk, tel: (12) 663 10 68 email: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Status: zakończone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.